Nalaganje nastavitev


4. slovenska glasbena olimpijada

7. in 8. marec 2015

Začetek: ponedeljek, 29. september 2014
Konec: ponedeljek, 09. februar 2015

Tekmovanje za učence OŠ in dijake srednjih šol bo potekalo na Akademiji za glasbo.

Tekmovanje je namenjeno učencem osnovnih in dijakom srednjih šol. Udeleženci tekmovanja se lahko
vzporedno šolajo na glasbenih šolah ali se kako drugače glasbeno izobražujejo.
Tekmovalci se ne smejo šolati na glasbenih konservatorijih oziroma umetniških gimnazijah glasbene smeri.
■ TEKMOVALNE KATEGORIJE
Tekmovanje bo organizirano za dve starostni kategoriji:
1. kategorija: tekmovalci, stari od 13 do 15 let(učenci od 7. do 9. razreda OŠ, rojeni leta 2000, 2001 in 2002),
2. kategorija: tekmovalci, stari od 16 do 18 let(dijaki srednjih šol, rojeni leta 1997, 1998, 1999).
■ POTEK TEKMOVANJA
Tekmovanje v obeh kategorijah je sestavljeno iz treh delov:
I. del – slušni, pisni in izvajalski test
Poslušanje glasbenih primerov in z njimi povezana vprašanja ter testne naloge s področja glasbenega jezika.
Pisnemu testu sledi petje preproste melodije z notnega zapisa (petje a vista).

II. del – izvedba pesmi
Interpretacija vokalne skladbe, izbrane iz glasbene literature; petje a cappella ali pa petje ob lastni spremljavi oziroma spremljavi koga drugega. Priporočamo delo slovenskih avtorjev.
III. del - predstavitev avtorske skladbe
Izvedba skladbe tekmovalca, ki jo je ustvaril pred tekmovanjem. Trajati sme največ tri minute. V skladbi lahko uporabi glas, akustična in elektroakustična glasbila ali multimedijo (avdiovizualno ustvarjanje).
Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi drugi pevci in instrumentalisti.
■ OCENJEVANJE IN PRIZNANJA
Tekmovalce bo ocenjevala komisija profesionalnih glasbenikov različnih specializacij. Vsi tekmovalci bodo glede na raven dosežkov in v skladu s pravili tekmovanja nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Žirija bo izbrala tudi najboljše glasbene dosežke 2. in 3. dela tekmovanja za javno predstavitev na koncertu.