Nalaganje nastavitev

Baza oseb Zoran Krstulović

BAZA PODATKOV JE ŠE V DELU. OPRAVIČUJEMO SE ZA NEVŠEČNOSTI IN VAS HKRATI VABIMO, DA NAS O VEČJIH NAPAKAH, KI STE JIH OPAZILI, TUDI OBVESTITE. Hvala za razumevanje.(info@sigic.si)

Oseba: Zoran Krstulović
Letnica rojstva: 1963
Kraj rojstva: Split, Hrvaška
Oblika dejavnosti: glasbeni publicist, muzikolog
Delovanje:
 • glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice (1988–1999)
 • udeleženec simpozija Proučavanje glazbenog baroka u južnih Slavena (Varaždin, 1990)
 • soavtor razstave o Mariju Kogoju "Moja notranjost sem" (1992)
 • udeleženec konference Off-Mozart – Glasbena kultura i mali majstori srednje Europe 1750–1820 (Zagreb, 1992)
 • soavtor razstave o Slavku Ostercu "Moja smer je skrajna levica" (1995)
 • udeleženec na Muzikološkem kolokviju ob 100-letnici rojstva Slavka Osterca (Ljubljana, 1995)
 • član strokovnega sveta NUK (1997–1999)
 • udeleženec muzikološkega simpozija Kulturelle Traditionen in Mitteleuropa: Musikleben zwischen Zentralismus und regionaler Spezifik am Beispiel der Rolle von Verein (London, 1997)
 • član uredništva strokovne revije Bilten SMD (1997–2000)
 • vodja obdelave knjižničnih gradiv NUK (1999–2002)
 • svetovalec za bibliografsko obdelavo slovenskih glasbenih tiskov in glasbenih posnetkov na univerzitetni knjižnici Golda Meir University of Wisconsin Milwaukee, ZDA (2000)
 • član Sveta članic COBISS (2000–2006)
 • vodja delovne skupine za izdelavo strategije razvoja nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema (2001–2002)
 • vodja zasnove, izdelave in natisa Splošnega slovenskega geslovnika (2001–2002)
 •  vodja zasnove, izdelave in implementacije Spletnega splošnega slovenskega geslovnika (2002)
 • član Komisije za knjižnično in informacijsko dejavnost pri Javni agenciji za znanost (2002–2004)
 • koordinator strokovnega dela NUK (2002–2003)
 • vršilec dolžnosti pomočnika ravnatelja NUK (2003–2004)
 • vodja projekta Slovenska bibliografija na internetu (2003–2004)
 • član "standing commitee" za nacionalne knjižnice v okviru IFLE (2003–2005)
 • član UO SIGIC (od l. 2004)
 • vodja projekta Retrospektivna bibliografija člankov (2004)
 • priprava koncepta Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si (2004)
 • pomočnik ravnatelja NUK (od l. 2004)
 • član upravnega odbora The European Library (od l. 2004)
 • vodja na ravni partnerja projekta TEL-ME-MOR (6. okvirni program) (2005–2007)
 • predstojnik Enote za razvoj in upravljanje digitalne knjižnice NUK (ob funkciji pomočnika ravnatelja NUK) (od l. 2006)
 • član Upravnega odbora IZUM (od l. 2006)
 • član Delovne skupine Ministrstva za kulturo za vključevanje kulture v informacijsko družbo (od l. 2006)
 • član Strokovnega telesa za tujo literaturo in baze podatkov (od l. 2006)
 • član izvršilnega odbora tehnološke platforme Mediji v e-omrežjih
 • nacionalni predstavnik v projektu EDLnet (eContentPlus), (2007–2009)
 • vodja projekta Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si (Norveški finančni mehanizem) (2007–2010)
 • predsednik SIGIC (do l. 2010)
Kratka biografija:

Zoran Krstulovič je slovenski muzikolog, zaposlen kot pomočnik ravnatelja v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Zaslužen je za digitalizacijo kulturnih vsebin in njihovo dostopnost preko spleta.

Pokaži več