Nalaganje nastavitev

Baza oseb Tomaž Buh

BAZA PODATKOV JE ŠE V DELU. OPRAVIČUJEMO SE ZA NEVŠEČNOSTI IN VAS HKRATI VABIMO, DA NAS O VEČJIH NAPAKAH, KI STE JIH OPAZILI, TUDI OBVESTITE. Hvala za razumevanje.(info@sigic.si)

Oseba: Tomaž Buh
Letnica rojstva: 1945
Kraj rojstva: Ljubljana
Oblika dejavnosti: pedagog, instrumentalist
Delovanje:

-          član otroškega in mladinskega pevskega zbora RTV Ljubljana (1955–1960),

-          član ansambla za staro glasbo Schola Labacensis (1968–1972) / 30 koncertov,

-          član baročnega tria (Vera Belič - violina, Tomaž Buh - flavta, Angela Tomanič - orgle) (1980–1981) - 8 koncertov,

-          član Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič (1967–1971),

-          glasbeni pedagog na osnovni šoli in gimnaziji Škofja Loka (1967–1969),

-          glasbeni pedagog na osnovni šoli Prule (1969–1971),

-          profesor kljunaste flavte in flavte na Glasbeni šoli Moste-Polje (1968–1971), 

-          profesor kljunaste flavte in flavte na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana (1971–1991),

-          vodja oddelka za pihala, trobila, tolkala na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana (1989–1992),

-          predavatelj predmeta kljunasta flavta na Akademiji za glasbo v Ljubljani (1980–1988),

           (habilitacija na AG : naziv predavatelj 1983),

-          vodenje seminarjev za učitelje kljunaste flavte in flavte - ZRSŠ, AG (1981–1989) / 9 seminarjev,

-          sodelovanje pri izdelavi učnih načrtov za kljunasto flavto in flavto za GŠ, kljunasto flavto za SGŠ in kljunasto flavto za AG,

-          pomočnik ravnatelja Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana (1989–1991),

-          ravnatelj Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana (1992–2009),

-          član Izvršnega odbora Glasbene mladine Ljubljana,

-          član Komisije za strokovne izpite za predmeta flavta in blokflavta (MŠŠ) do leta1998, 

-          član Sveta za glasbeno izobraževanje (MŠŠ) do leta 1999,

-          član Komisije za tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov (MŠŠ) do leta 1999,

-          član žirij za flavto in kljunasto flavto na republiških in zveznih tekmovanjih (1983–1991),

-          član Republiške predmetne maturitetne komisije za predmet glasba (MŠŠ) do leta 1997,

-          član Strokovno komisije za glasbeno dejavnost za vpis v razvid samostojnih  ustvarjalcev na področju kulture  (MK) do leta 1998,

-           član Sveta javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana (MK) do leta 2003,

-           predsednik Komisije za izbor najboljše arhitekturne rešitve nove SGBŠ (2003),

-           član Komisije za sistemska vprašanja glasbenega in baletnega izobraževanja (MŠŠ) (1992–1996),

-           član Komisije za priprave podzakonskih aktov ZOFVI (MŠŠ),1995,

-           član Izvršnega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol - do leta 2004,

-           zunanji član programske skupine za umetniško gimnazijo (ZRSŠ) do leta 2002, član sosveta za naročene in ponujene programe pri Programskem svetu za strokovno spopolnjevanje (MŠŠ),

-           predsednik Komisije za strokovne izpite za učitelje glasbenih šol (MŠŠ),

-           član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (MŠŠ) (2002–2008),

-           predsednik Komisije za glasbeno šolstvo (Strokovni svet RS),

-           predsednik Šolske maturitetne komisije,

-           zunanji ocenjevalec pri maturitetnih nastopih iz flavte in kljunaste flavte,

-           član Komisije za koordinacijo priprav standardov opreme v srednjih šolah (MŠŠ),

-           član Nacionalne komisije za vsebinsko prenovo glasbenega šolstva (MŠŠ) (2001 – 2009),

-           član Komisije za spremljanje in posodabljanje učnih načrtov za področje glasbenega  šolstva (ZRSŠ),

-           član Komisije za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazijskega programa in umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe (MŠŠ),

-          predsednik projektne skupine za evalvacijo programov glasbenega in baletnega izobraževanja - izdaja Evalvacijske študije srednješolskega glasbenega in baletnega izobraževanja – Pedagoški inštitut 2010,

-          član strokovne komisije za glasbo pri izdaji BELE KNJIGE o vzgoji in izobraževanju v Republiki Slovenije - Ministrstvo za šolstvo in šport 2011,

-          predsednik UO Fundacije Lucijana Marije Škerjanca.

Instrumentarij: kljunasta flavta, flavta
Zvrst: klasika
Kratka biografija:

Akademski glasbenik flavtist se je v prvem obdobju posvečal izvajanju stare glasbe ter pedagoškemu in didaktičnemu delu. V drugem obdobju, po prevzemu mesta ravnatelja Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana, se je posvečal prenovi predmetnikov umetniške gimnazije, vpeljevanju novih inštrumentov ter prostorskim problemom. Zaslužen je tudi za zasnovo in zgraditev nove stavbe Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

 

 

Kontakt:

Tomaž Buh
Černivčeva 8
1260 Ljubljana

041 676 771
tomazbuh7@gmail.com 

 


Pokaži več