Loading settings


Contacts

SIGIC - Slovenian Music Information Centre
Trg francoske revolucije 6
1000 Ljubljana
Slovenia
P: +386 1 241 20 82
F: +386 1 241 20 92
E: info@sigic.si

 

Peter Baroš
Secretary General (from July 1, 2014)
P: +386 1 241 20 90
M: +386 40 974 014
E: peter.baros@sigic.si

Tanja Benedik
Professional Assistant
P: +386 1 241 20 82
E: info@sigic.si

Viktor Škedelj Renčelj
Professional Assistant
P.: +386 1 241 20 84
E: pop@sigic.si

Špela Lah
Professional Assistant (Database)
P: +386 1 241 20 82
E:spela.lah@sigic.si