Nalaganje nastavitev


IAMIC

IAMIC – Mednarodna zveza glasbenoinformacijskih centrov je leta 1986 ustanovljeno globalno omrežje organizacij, katerih namen je arhiviranje in promocija glasbenega dogajanja. Trenutno združuje devetintrideset organizaciji iz sedemintridesetih držav.

Vsak od vključenih glasbenoinformacijskih centrov promovira, večina pa tudi (digitalno) arhivira glasbo različnih žanrov svoje države oziroma regije, od sodobne resne glasbe do jazza in etna ter druge popularne glasbe. Članske organizacije upravljajo z bogatimi viri (knjižnice biografskih in raziskovalnih podatkov, notnega gradiva, posnetkov ipd.) ter izvajajo različne projekte (promocijske projekte, konference, glasbena tekmovanja ipd.).

Medtem, ko se vsaka posamezna članska organizacija osredotoča na promocijo glasbenega dogajanja svoje države oziroma regije, IAMIC vodi nadnacionalne projekte mednarodne izmenjave in pri skupnih projektih koordinira posamezne glasbenoinformacijske centre.

IAMIC letno organizira mednarodno konferenco, ki poteka vsakič v drugi državi, kar omogoča, da se večina članskih organizacij udeležuje srečanj kar se da pogosto. Konference so priložnost za medsebojno izmenjavo informacij in skupno promocijo.

SIGIC je polnopravni član zveze IAMIC od leta 2006.

Spletna stran IAMIC: http://www.iamic.com/

Predstavitvena brošura IAMIC: http://www.sigic.si/uploads/datoteke/IAM002_IAMIC_Brochure_20p_200x200mm_v8.pdf