Nalaganje nastavitev


Člani SIGIC

 Člani SIGIC dne 1.1.2013

 • AHAČIČ Karlo
 • ARNIČ Lovrenc
 • ARNOLD Stanko
 • AVSEC Vitja
 • BALLATA Zeqirja
 • BALŽALORSKY Volodja
 • BARBO Matjaž
 • BAVDEK Dušan
 • BENEDIK Tanja
 • BEOVIČ David
 • BERVAR Mitja
 • BIBIČ Bratko
 • BOGUNOVIĆ HOČEVAR Katarina
 • BRENCE Jernej
 • CLEMENTE Milan
 • CUDERMAN Mirko
 • CVETREŽNIK Bojan
 • DEBELJAK Matjaž
 • DEKLEVA Igor
 • DOVIČ Marijan
 • DREVENŠEK Matjaž
 • FIRŠT Nenad
 • GAJO Drago
 • GLAVINA Bojan
 • GOLOB Jani
 • GRAHEK Matej
 • GREBLO Patrik
 • HABE Tomaž
 • HALL Neville
 • HORAK Marina
 • HOSTNIK Janez
 • HOUŠKA Niko
 • HROVAT Vladimir
 • HUDNIK Milan
 • JAMŠEK Joža
 • JENČE Ljoba
 • JERNEJČIČ Karmen
 • JEŽ Jakob
 • JEŽ BREZAVŠČEK Brina
 • KAMPLET Robert
 • KAPUS France
 • KARTIN Monika
 • KOBAL Ljiljana
 • KOPAČ Peter
 • KOREN Mateja
 • KOROŠEC Marijan
 • KOS Božidar
 • KOŠIR Milena
 • KOTAR Jože
 • KOTER Darja
 • KOZINA Nada
 • KOZOROG Miha
 • KRAJNC Tjaša
 • KRALJ BERVAR Sonja
 • KRAŠEVAC Katja
 • KRESLIN Vlado
 • KRIVOKAPIČ Igor
 • KRIŽNAR Franc
 • KRSTULOVIĆ Zoran
 • KURET Primož
 • LAH Špela
 • LAJOVIC Uroš
 • LEBIČ Lojze
 • LORENZ Tomaž
 • LUMPERT Igor
 • MAURI Štefan
 • MIHELČIČ Pavel
 • MIHEVC Marko
 • MISDARIS Igor
 • MISLEJ Drago
 • MISSON Andrej
 • MITROVIĆ Igor
 • MOLIČNIK ŠIVIC Simona
 • MUNIH Marko
 • MURŠIČ Rajko
 • NAGODE Aleš
 • NOVŠAK Primož
 • OBERŽAN Kristina
 • OBLAK Breda
 • PETRIĆ Ivo
 • PETTAN Svanibor
 • POMPE Gregor
 • POMPE Urška
 • POTOČNIK Milan
 • PREDIN Zoran
 • PRIMOŽIČ Vito
 • PUCIHAR Jaka
 • PUŠNIK CVERLIN Alja
 • RANČIGAJ Ljubo
 • RIJAVEC Andrej
 • ROBINSON Simon
 • RODOŠEK Engelbert-Berty
 • SMREKAR Borut
 • SOJAR VOGLAR Črt
 • STANIČ Žiga
 • STEFANČIČ Etbin
 • STEFANIJA Leon
 • STRAJNAR Aleš
 • STRMČNIK Maks
 • SVETE Tomaž
 • SVETEK Božidar
 • ŠALJIĆ Bojana
 • ŠANTL ZUPAN Karolina
 • ŠAVLI Peter
 • ŠEKORANJA Hugo
 • ŠIJANEC Marjan
 • ŠINIGOJ Boris
 • ŠIVIC Kaja
 • ŠKEDELJ RENČELJ  Viktor
 • ŠKULJ Edo
 • ŠTIBERNIK Gregor
 • ŠVARA Igor
 • ŠVRLJUGA Barbara
 • TOMŠIČ SREBOTNJAK Dubravka
 • TUREL Bor
 • UKMAR Kristijan
 • VENIER Matej
 • VIDAKOVIČ Jasna
 • VIDMAR Vojko
 • VIDRIH Alenka
 • VOGELNIK Brina
 • VRHUNC Larisa
 • WEISS Jernej
 • ZADRAVEC Rihard - Riki
 • ZUPAN Matej
 • ZUPANČIČ Brina
 • ŽURAJ Vito